Dodavatelé

Staňte se dodavateli BJS Group

Dodavatelé technologií

Společnost BJS investuje do rozvoje a obnovy výrobních technologií s důrazem na maximální flexibilitu a efektivitu technologických řešení, vysoký stupeň automatizace a automatického reportingu technického stavu a výkonu výrobních linek do vnitropodnikového informačního systému. Investiční politika a technologické standardy vychází ze standardů ve skupině BJS Group a IKEA Industry. Snahou firmy BJS je u všech dodávek standardizovat technologické platformy zařízení, proto by měly být při všech projektech respektovány Všeobecné technologické standary BJS.

Aktuální poptávková řízení

Dodavatelé technologií

Dodavatelé materiálů

BJS neustále hledá a využívá nové materiály na současné výrobkové řady. Zároveň vyvíjíme iniciativu na návrhy nových výrobků, které půjdou v trendu lehčích a ekologičtějších materiálů. V současné době nejvíce využíváme materiály MDF, HDF, laminované a obalované dřevotřískové materiály, masivní dřevo, voštinové desky. Jsme otevřeni dodavatelům zabývajícími se obalovými a výplňovými materiály. Všechny materiály musí splňovat požadavky společnosti BJS a IKEA.

Aktuální poptávková řízení

Dodavatelé materiálů

Půdorys výrobní haly