Firemní hodnoty

…společný cíl, společně k cíli…

Firemní hodnoty

…společný cíl, společně k cíli…
Proto je naší nejvyšší prioritou chovat se a řídit společnost podle těchto principů.

Firemní hodnoty

Všechny prostředky potřebné pro rozvoj BJS Group, pro uspokojování našich sociálních potřeb, nám poskytuje pouze zákazník za naše výrobky a služby. Proto vidíme jedinou cestu pro fungování a rozvoj BJS Group v naší bezvýhradné orientaci na zákazníka. Každý zaměstnanec se snaží pochopit jeho cíle a potřeby a dělá vše pro jeho spokojenost. Při řešení problémů se díváme na věci pohledem zákazníka, nasloucháme mu a zabýváme se každým jeho podnětem. Zákazník je součástí našeho týmu.

Základem bezproblémového fungování všech procesů a vztahů je pro nás účinná a vždy co nejjednodušší, přímá, včasná a pravdivá komunikace a otevřenost v předávání informací jak mezi zaměstnanci ve firmě, tak i s vnějším prostředím. Sdílíme informace s kolegy, vzájemně se informujeme o naší práci a novinkách. Nasloucháme si, reagujeme na podněty druhých a dělíme se s ostatními o náš názor.

Všichni se chceme v práci cítit dobře. Proto vytváříme prostředí, kde je respekt ke spolupracovníkům, k firmě ale i ke každému s kým spolupracujeme samozřejmostí. Ctíme zájmy BJS Group, chápeme zájmy a problémy kolegů a bereme na ně ohledy při svém konání a rozhodování. Vysvětlujeme druhým své postoje, rozhodnutí a názory. Víme, že musíme dodržet dané slovo a plnit sliby. Dodržujeme dohodnutá pravidla a kompetence. Vždy se snažíme být objektivní a vážíme si práce druhého.

Víme, že jednotlivec jen obtížně dosáhne cílů BJS Group. Spolupráce je proto pro nás jednou ze základních hodnot. Vždy se snažíme co nejlépe spolupracovat mezi sebou i s obchodními partnery. Spolupráce je pro nás společným zájmem a cílem, proto si vzájemně pomáháme a pracujeme v týmu. Oceňujeme snahu kolegů pomáhat, chválíme úspěchy a přijímáme kritiku. Problém jednotlivce je v BJS Group problémem všech.

Každý z nás si je vědom, že bez poctivé práce není dobrých výsledků. Jen každodenní důslednost a pracovitost vede k uspokojování potřeb zákazníka i osobních potřeb každého zaměstnance BJS Group. Vše na čem pracujeme, vykonáváme komplexně a s ohledem na společný cíl. Ochotu poctivě pracovat a učit se stavíme nad ostatní hodnoty. Jsme proaktivní a vždy se snažíme udělat víc než musíme.

 

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ POŽADAVKY FSC